0 Comments
อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง

อุปกรณ์แคมป์ปิ้งคืออะไรและอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเบื้องต้นที่ควรมี

ในการไปแคมป์ปิ้งในแต่ละครั้งนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะการเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้การแคมป์ปิ้งนั้นมีความราบรื่นและความสุขที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่เราจะออกไปแคมป์ปิ้งในแต่ละทีควรเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อที่จะได้สนุกกับกิจกรรมแคมป์ปิ้งได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องกังวลใจ การเตรียมตัวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการไปแคมป์ปิ้งนั้น ก็คือเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปแคมป์ปิ้งจะมีการทำอย่างไรบ้างนั้นมาดูรายละเอียดกัน  อุปกรณ์แคมป์ปิ้งคือ (Camping Gear) คืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแคมป์ปิ้ง รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราระหว่างที่ทำการแคมป์ปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พัก การส่องสว่าง การประกอบอาหาร ป้องกันอันตรายฯ ล้วนเป็นอุปกรณ์แคมป์ปิ้งทั้งสิ้น  ความสำคัญของอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง  เพราะการออกไปแคมป์ปิ้งคือการออกไปใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ในที่พักชั่วคราว มีการค้างคืนกันเกิดขึ้นดังนั้นอุปกรณ์แคมป์ปิ้งจึงเหมือนอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบ้านที่สามารถทำให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ ทั้งเรื่องของที่พักอาศัยเช่น เต็นท์ ,เปลนอน,เก้าอี้แคมป์ปิ้งฯ เรื่องความปลอดภัย เช่น ไฟฉาย เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะออกไปแคมป์ปิ้งควรจะจัดการเตรียมทุกอย่างให้พร้อม  อุปกรณ์แคมป์ปิ้งเบื้องต้นที่ควรมี 1.เต็นท์ (Tent)  เป็นที่พักอาศัยหลักของการไปแคมป์ปิ้งในแต่ละครั้ง ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ จำนวนคน รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ควรเลือกเต็นท์ให้ดีเพราะเต็นท์คือหัวใจหลักในการไปแคมป์ปิ้ง เพราะหากเต็นท์มีปัญหาการพักผ่อนก็จะทำได้ยากและทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย  2.อุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันการรั่วซึมของเต็นท์       เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำ หรือสิ่งรบกวนต่างๆ เข้าไปในตัวเต็นท์ได้จึงต้องมีอุปกรณ์แคมป์ปิ้งต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้   2.1 ฟลายชีท (Fly Sheet) ช่วยคลุมตัวเต็นท์เปรียบเสมือนหลังคาอีกชั้นนึงของเต็นท์ ช่วยป้องกันน้ำที่จะรั่วซึมลงมา หรือกันแสงแดดที่ร้อนเกินไปไม่ให้เข้ามาในเต็นท์ได้ง่าย   2.2 กราร์วชีท (Ground Sheet) แผ่นผ้าใบกันน้ำที่เอาไว้ปูตรงพื้นเต็นท์เพื่อกันน้ำและปรับพื้นเต็นท์ให้มีความเรียบมากยิ่งขึ้น  […]